CA881亚洲城登录_ca888亚洲城_服务中心

ZD3C回路电阻测试仪(输出电流100A/200A/300A三档可选)


回路电阻功能

回路电阻测试仪主要用于测量断路器主触头、隔离开关触头、母线连接部分电阻值。

1、输出电流时间100A/200A时在1~60s间任意设定,  300A时,1~5s间任意设定。

2、能够输入设备编号,以便试验后查看所存储的数据。

3、测量时显示测试电流、电流输出时间、电阻值。

4、能储存和长期保存100组测试数据。

5、内置日历时钟,可记录测试日期。

6、存储的数据包含设备编号、试验时间、电阻值。

7、具有U盘接口,可将数据转存至U盘。

 

技术参数

1、直流电流输出:100A、200A、300A可选择。

2、输出功率:100A时:1000W

                        200A时:2000W

                        300A时:3000W

3、测量范围:100A时0.1μΩ~20mΩ

                        200A时0.1μΩ~10mΩ

                        300A时0.1μΩ~6mΩ

4、分辨力:0.1μΩ~9.999μΩ,分辨力:0.001μΩ

     10μΩ~99.99μΩ, 分辨力:0.01μΩ

     100μΩ~999.9μΩ, 分辨力:0.1μΩ

     1mΩ~9.999mΩ,分辨力:1μΩ

     10mΩ~20.00mΩ,分辨力:10μΩ

5、准确度:±(0.5%R+0.2μΩ)

6、电流测量准确度:±(0.5%I+0.2)A

7、输出时间设置:100A和200A时:1~60s

                               300A时:1~5s

8、工作电源:198~264V AC,47~63Hz

9、工作条件:温度-10~50℃,湿度≤90%RH,不结露

10、尺寸:427×357×193mm      

11、重量:9kgBaidu
sogou